Yeni mesajlar

Osmanlı Neden Yıkıldı ?

Kimler bu konuyu okudu ? (Total:0)

#novaHACK

Kutluğ Boyu
Yol Apa
Warez Birim Komutanlığı
#ALINTIDIR

Merhaba arkadaşlar,Osmanlının tarihi Osman Gazinin Osmanlıyı kurmasından başlayıp Atatürkün saltanatı kaldırmasına kadar sürüyor.Bugün sizlere Osmanlının yıkılma sebeplerinden bahsedeceğim aslında Osmanlı güçlenirken aynı zamanda yavaş yavaş yıkılıyordu.Osmanlı çok yavaş bir şekilde yıkılırken bazı padişahlar ve bazı isyanlar bunu hızlandırmıştır.Şimdi hemen neden yıkıldığına geçelim.


Devşirme Sisteminin Bozulması

Devşirme sistemi Osmanlının en iyi sistemlerinden biridir.Bu yolla devlete çok iyi paşalar kazandırılmıştır ve bu paşalar yanlış yola saparsa soylu türk ailelerinden gelmediği için çok kolay bir şekilde idam edilebilir.Bu sistem yabancı ailelerden zorla veya çocuğun kendi isteği üzerine özel bir eğitim den geçirerek Osmanlı hanesine asker veya paşa kazandırıyordu.Ne zaman bu sistem bozuldu Osmanlı çöküşe geçti.Bu sistemin özel eğitimi zamanla titizlikle verilmemeye başlandı ve Osmanlıya başarısız paşalar ve askerler verildi.Buda Osmanlıya zarar verdi.


Kardeş Katlinin Kaldırılması


Birçok insan kardeş katline karşı çıkar.İslama uygun olmadığını söyler fakat Fatih Kanunnamesine göre ulemalar "eksir-i ulema" ( Bütün ulemalar kabul etmemiş yani) bunu kabul etmiştir.Kadı ve ulemalara göre devletin bekası için herşey feda edilebilir.Sultan 1.Ahmed kardeş katlini kaldırıp kafes sistemini getirip ve ekber ve erşed sistemini getirince Osmanlının çöküşü çok daha hızlandı.Kafes sistemi yüzünden delirmiş şehzadeler padişah oldu.İdam edilmeyen şehzadeler ise padişaha sorun çıkarıp seferleri engellediler.Bu Osmanlının çok gerilemesine sebep oldu.


Yeniçerilerin Bozulması ve İsyanları


Yeniçeriler özellike Kanuni Sultan Süleyman döneminde en modern orduydular.Adeta girdikleri savaştaki düşmanların taktiklerini ezberliyordular.Osmanlıyı çok iyi yere taşıdılar fakat bir süre sonra tamamen kendi vatanlarını deşmeye başladılar.Aslında bunun devşirme sisteminin bozulmasıyla da alakası var.Yeteneksiz askerlerin ocağa alınması gibi.Yeniçeriler Kanuni Sultan Süleymandan sonra yavaş yavaş gerilemeye başladılar.3.Mehmedin Haçova Muharabesinde haçlılara nazaran az askere sahip olduğu halde yeniçeriler sayesinde haçlıları yok etmiştir.Yeniçeriler gerilediği halde yine çok güzel zaferler kazanıyordu fakat bu durum 3.Mehmedden sonra çok hızlandı.Sultan 1.Ahmed zamanında Celali İsyanlarıyla savaşan yeniçeriler ard arda kaybetmeye ve savaştan kaçmaya başladılar hatta bazıları savaşa girmeyip halkı yağmalıyordu.Bu durum padişahları rahatsız etsede yeniçeriler karşısında olunca birşey yapamadılar ama bir padişah vardı ki buna cesaret etti.Belki Osmanlının ömrünü çok daha uzatabilecekti.Yeniçeri nizamı tamamen değiştirmek istiyordu ve babası Sultan 1.Ahmedin yaptığı değişiklikleri geri çevirmeye çalışıyordu.Bu "Genç Osman"dı fakat yeniçeriler Genç Osmanı tahttan indirip vahşice katlettiler.Belki Osmanlının kaderini değiştirebilecek olan bu genç padişah kendi askerleri tarafından katledildi.Abisinin intikamını almak için sık sık asi yeniçerileri katleden 4.Murad ise bağdatı aldıktan sonra abisinin yapmaya çalıştığı reformları yapamadan hayata erken göz yumdu.Tahta Sultan 1.İbrahim çıktı.Deli İbrahim de denir.Bütün hayatı abisi 4.Muradın onu öldürüp öldürmeyeceği korkusuyla geçti fakat abisi ölmeden önce bunu emretti fakat emri gerçekleşmedi.Tahta geçti ve bir süre sonra indirilip oda katledildi.Kara Ali adıyla bilinen en acımasız cellat bile bunu ağlayarak yaptı.Bundan sonra sürekli yeniçeriler padişah indirip padişah çıkarmaya başladı ta ki 2.Mahmuda kadar.2.Mahmud yeniçeriler hakkındaki reformları düşünüp bunları yeniçerilerle paylaştı.Yeniçeriler ise padişahın bu isteğini reddetti fakat 2.Mahmud diğerleri gibi olmayacaktı.Halkda zaten yeniçerilerden nefret ediyordu.2.Mahmud bütün halka tüfek dağıttı toplar yeniçeri ocaklarına çevrildi ve yeniçeriler adete yok edildi.İmparatorluk kendi askerlerini bir bir imha ediyordu.Toplar yeniçeri ocaklarına vuruyor halk ise büyük bir zevkle yeniçerileri öldürüyordu.Yeniçeriler kaçışmaya başladı ve bu kaçan yeniçeriler yakalanıp öldürüldü.Yeniçerilerin kökü tamamen kazındı.2.Mahmud bütün bu yolda ölen atalarının intikamını aldı.


Padişahların Yanlış Kararları


Elbet monarşiden bahsediyoruz.Padişahın kararları imparatorluğun kararları demek ama padişah yanlış yola saparsa imparatorluklarda yanlış yola sapar.Bunun üstünde durucak çok birşey yok.Çoğu padişah karar vererek ya imparatorluğu iyi yola sokmuş ya da kötü.


İmparatorluğunun Otoritesinin Yok Olması


Sultan 2.Abdülhamidden sonra ülke kaybedilen topraklar ve vergilerin artması halkı üzdü ve sinirlendi ve Osmanlının halkın üzerindeki otoritesi yok oldu.TBMM halkın üzerinde daha fazla otorite elde edince Osmanlının sonu geldi ve saltanat kaldırıldı.
 

Börü75

Yeni Üye
Üye
Osmanlı Devleti Padişahlarında Karı Düşkünlüğü Bi hayli çoktu .
Sultan süleymanın karı yüzünden oğlunu öldürtmesi gibi...
 
Üst