islam

  1. Stolker

    İslam'da müziğin yeri nedir? Müzik, çalgılı ilahi dinlemek haram mıdır?

    “Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazıları haram kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı...
  2. Rexo

    Abdest Alma Makinesi

    12. asırda Artuklular döneminde yaşayan İslam mucidi İsmail El Cezeri'nin otomasyon sistemleri ve robotlar üzerine yaptığı çizimler, 'İsmail El Cezeri ve Otomasyon Sistemleri' adlı kitapta toplandı. Kitapta abdest almaya yardımcı olan ve su gücüyle çalışan bir de robot var. Kitabı kaleme alan...
Üst