html5 çalışması

  1. SKYTEX

    Güzel Html5 teması

    Evet bana güzel ve sade geldi kodlarımız: <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Sayfa Başlığı</title> </head> <body> <header> <p>header (sayfa başlığı)</p> </header> <nav> <p>nav...
Üst