can't locate uniscan/crawler.pm

  1. Stolker

    Linux Uniscan Can't locate Uniscan/Crawler.pm hatası çözümü

    /usr/share/uniscan klasörüne gidiyoruz uniscan.pl dosyasını açıyoruz use lib "./Uniscan"; Bunu siliyoruz use FindBin qw( $RealBin ); use lib $RealBin; Bunları ekliyoruz ve kaydetip çıkıyoruz terminale gelip uniscan yazıyoruz
Üst