c# openfiledialog

  1. qwre

    C# OpenFileDialog | Kullanımı,

    Nedir? OpenFileDialog | DosyaAçmaDiyalogu; forum üzerinde dosya açmanızı yaramaktadır Örnekler Aşağıdaki Gibidir; Button ile Dosya Seçme; OpenFileDialog file = new OpenFileDialog(); file.Filter = "Lütfen bir dosya seçiniz! |*.txt"; seçilmesini istediğiniz dosya...
Üst