c# class

  1. #novaHACK

    C# Console Kullanıcı adı , Şifre kontrolü | Giriş sistemi

    string klnadi, sifre; Console.Title = "KOSWOG.COM"; Console.Write("Kullanıcı Adınız : "); klnadi = Console.ReadLine(); if (klnadi == "novaHACK") { Console.Write("Şifreniz : "); sifre = Console.ReadLine()...
  2. qwre

    C# - Yuvarlak Button | [Class]

    https://anonfile.com/k5u0x5s2bd/Button_WOC_cs Kodları class oluşturarak yapıştırınız!
Üst