bilgi toplamak

  1. Stolker

    Bilgi Toplama Teknikleri

    Bir Hacking İşleminin İlk Basamaklarından Olan "Bilgi Toplama" Nedir ??? Bilgi Toplama Aktif ve Pasif Bilgi Toplama Olarak 2'ye Ayrılır. Pasif Bilgi Toplama : Pasif Bilgi Toplama Hedef Sisteme Bir Paket veya Erişim Sağlamadan Bilgi Toplamaktır. Kısaca Anlatmak Gerekirse Doğrudan İletişime...
  2. L

    Sitelerden Bilgi Almak(Sn1per)

    İçerik bana ait değildir
Üst